Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour

ما 170 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدید کنندگان

امروز  -------------------  امروز ------------------- 11533
دیروز  ------------------دیروز ------------------13514
اين هفته  ------------------  اين هفته ------------------ 76294

اولويت هاي ملي پژوهشي سال 1397 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه بامواد مخدر رياست جمهوري

امتیاز کاربران
ضعیفعالی -    پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در جمعيت عمومي كشور (15 تا 64 سال).


-    بررسي میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانشآموزان دوره متوسطه دوم و هنرجويان هنرستان‏هاي استان هاي كشور .


-    شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي آزاد اسلامي سراسر كشور و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده .


-    شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده .


-    طرح 5 ساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور.


-    ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسطه دوم (ويژه والدين، مربيان و دانش‏آموزان).


-    ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاه‏هاي دولتي .


-    تجارب نوين پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته .


-    مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهاني مشاركت‏هاي اجتماعي در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي .


-    ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه‎هاي توانمندسازي سازمان‏هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي طي سال‏هاي 1392 تا1396 و ارائه مدل .


-    نيازسنجي آموزشي و طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‏گردان‏ها.


-    شناسايي مولفه‏هاي اصلي در اشتغال بهبود يافتگان و طراحي مدل ايجاد اكوسيستم هاي كارآفريني دانش بنيان در سمن‏هاي فعال حوزه صيانت .


-    مطالعه تجارب موفق جهاني در حوزه صيانت با تاكيد بر رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان‏هاي مردم نهاد.


-    امكان سنجي استفاده از ظرفيت هاي منطقه‏اي استان‏هاي كشور براي توسعه كسب و كار و اشتغال بهبوديافتگان.    


-    آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان‏ها و پیش سازها در داخل کشور.


-    بررسی شیوه ها و مسیرهای انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها به داخل کشور و اثر بخشی راه کارها و اقدامات مقابله ای.


-    بررسی روش ها و شیوه های پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن در اقتصاد کشور.


-    بررسی شیوه های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوری های نوین.


-    آسیب شناسی سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) و کیفری حاکم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ایران طی سال‏های 1367 تا 1397.


-    بررسی اثر بخشی مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات های سالب حیات و ...).


-    تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها .


-    تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر .


-    بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها نسبت به میزان اثر بخشی مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر  و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی.دفتر تحقيقات و آموزش
تير 1397

کليه حقوق پورتال متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر است